Oferta

Nadzory archeologiczne

Nadzory takie prowadzi się na mocy decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków po uzyskaniu stosownego pozwolenia. Dotyczą one wszelkich inwestycji budowlanych. Od prac ziemnych związanych z budową domku jednorodzinnego po budowę wielkich hal magazynowych, infrastruktury drogowej, kopalni kruszyw i minerałów, inwestycji wąsko-liniowych takich jak: gazociągi, sieci wodociągowo-kanalizacyjne, czy telefoniczne. Nadzór archeologiczny polega na obecności archeologa w trakcie prowadzenia prac budowlanych i interwencji w momencie zarejestrowania śladów archeologii.

Rozpoznawcze badania archeologiczne

Badania te dotyczą wszelkich przedsięwzięć budowlanych: budowa domku jednorodzinnego, budowa magazynu, czy innego obiektu, całej infrastruktury drogowej i inne. Do tego rodzaju badań zaliczyć można badania powierzchniowe i sondażowe. Związane są one i poprzedzają różnego rodzaju inwestycje, które mogą kolidować ze stanowiskami archeologicznymi

Wykopaliskowe badania archeologiczne

Do archeologicznych badań wykopaliskowych należą wyprzedzające badania ratownicze, stacjonarne badania systematyczne i badania interwencyjne. Wyprzedzające badania ratownicze podejmujemy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej, jeżeli wiemy, że stanowisko archeologiczne występuje na jej terenie. Badania te obejmują inwestycje budowlane w tym budowę dróg i inwestycje wąsko-liniowe (gazociąg, sieci telefoniczne czy wodociągowo-kanalizacyjne), a także kopalnie kruszyw i minerałów.

Analizy specjalistyczne

Proponujemy pełen zakres specjalistycznych analiz prowadzonych przez specjalistów poszczególnych dziedzin: archeozoologii, dendrologii, archeobotaniki. Nasze zaplecze techniczne umożliwia zabezpieczanie i rekonstrukcję zabytków archeologicznych (naczynia ceramiczne, przedmioty metalowe, etc.).

Wystawy i wydarzenia archeologiczne

Jesteśmy animatorami wystaw o tematyce archeologicznej. Organizujemy również wydarzenia archeologiczne. Dokładamy wszelkich starań, żeby wyniki naszych badań trafiły do szerokiego grona odbiorców w postaci publikacji i wykładów.

Formalności i pozwolenia

Archeologią zajmujemy się od wielu lat. Kompleksowo załatwiamy wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwoleń konserwatorskich na badania. W ten sposób odciążamy w tym zakresie inwestorów przedsięwzięć budowlanych.

Kosztorysowanie prac archeologicznych

Wykonujemy również kosztorysowanie prac archeologicznych dla inwestorów planujących wszelkie inwestycje w zakresie budownictwa: budowa domków jednorodzinnych, hal magazynowych, innych obiektów, dróg, czy inwestycji wąsko liniowych.

Stypendia i praktyki

Umożliwiamy praktyki i stypendia młodym archeologom, po to aby mieli możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego a przede wszystkim poznali praktyczną stronę archeologii.

Doradztwo w zakresie archeologii

Przeprowadzamy szkolenia i doradztwo w dziedzinie archeologii. Głównie po to, aby zwrócić uwagę pracowników firm budowlanych na fakt istnienia zabytków archeologicznych. Dokonamy także analizy możliwości inwestycyjnych na terenach zabytkowych przed zakupem tych obszarów.